להיות מדריך חתנים

הדרכת חתנים לקראת נישואיהם היא שליחות, וזכות עצומה. מכון יגדיל תורה מסייע לך לזכות להדריך.

מכון יגדיל תורה, קורס סופר סת"ם, חכמולוג

מכון יגדיל תורה

הדרכה איכותית ומקצועית יכולה לסייע רבות לחתן להיכנס לנישואיו בביטחון ובשמחה, לייסד בצורה נכונה וישרה את תשתיות ביתו החדש, ולהיות מצויד בידע ובכלים שיסייעו בעדו להתנהל בצורה טובה וישרה יותר בקיום ההלכה, בזוגיות, באישות, בילודה, בקשרים מול ההורים והמשפחות, ועוד.

כשאתה מדריך החתנים אתה זוכה להיות שותף בלידתם ויצירתם של בתים חדשים ונאמנים בישראל, ובהעמדת דורות ישרים ומבורכים בע”ה.
לצד הזכות הגדולה, ישנו במקצוע זה אחריות גדולה. כשם שהדרכה מקצועית ואיכותית יכולה לסייע ביד החתן, כך הדרכה על ידי מי שאין בידיו את הכישורים ואת הכלים המתאימים לכך, עלולה לפגוע בו. הדרכה לקויה או חסרה עלולה לגרום להשלכות שליליות, עד כדי פגיעה משמעותית בבני הזוג ובהשראת השכינה שביניהם.

כמובן שאין בידנו אלא לעשות את מיטב ההשתדלות לתת לחתן את הכלים והידע הנצרכים להקמת ביתו בקדושה ובשמחה, ועיקר האחריות מוטלת על כתפי החתן, אך מחובתנו שלא לעשות את מלאכת ה’ רמיה ו”שלא לקצר במקום שאמרו להאריך”.

מטרת הקורס היא להצמיח מדריכי חתנים, המוכשרים ורוצים להעניק לחתנים הדרכה מפורטת, מסודרת בהירה ומעשית בשלל התחומים החשובים: טהרת המשפחה, יום החופה, זוגיות, אישות, ענייני הריון ולידה, ועוד. לצד המקצועיות, בקורס זה ניתן דגש מיוחד על הסדר, הבהירות והמעשיות של הנלמד, כך שהמדריך שיסיים את הקורס יחזיק בידיו ארגז כלים רחב ומקצועי, כשהוא מכיר היטב את מקומו ופעולתו של כל כלי, ונכון להשתמש בו בצורה ובמידה הנכונה. הקורס עוסק בנושאים הנ”ל בצורה מפורטת ויסודית, תוך הענקת רקע חיוני למדריך על חשיבותם ומשמעותם של חלקי ההדרכה השונים עבור החתן.
כל לומד בקורס יקבל אוצר של כלי עזר מקוריים להדרכה, ובהם:
קבצי PDF של כל המצגות (בהן מסוכמות בקצרה רוב הנקודות הנלמדות בקורס), סיכומים כתובים, דפי מקורות, תרשימי עזר ועוד.
הקורס מועבר בידי הרב שאול אלעזר שנלר שליט”א, מדריך חתנים ותיק ומנוסה ומכשיר מדריכי חתנים, מחבר הספר “קדושת הבית” לחתנים כלות וזוגות צעירים שיצא לאור בהוצאת “דברי שיר” וזכה לתגובות נלהבות, ור”מ בישיבת כרם ביבנה (שם הוא גם עומד בראש תכנית הדרכת החתנים).
 • הצגת הקורס
 • עקרונות יסוד בהדרכת חתנים (צורך, מטרות, היקף רצוי, הדרישות מהמדריך, ועוד)
 • הדרכת החתנים – פרקטיקה כללית (סיכום עם החתן, עיתוי, מיקום, תשלום, הדרישות מהחתן, ועוד)
 • דרכי העברה – כללי “עשה” ו”אל תעשה”
 • הקדמות מומלצות להדרכה
 • ספרות רלוונטית
 • הקדמה (החשיבות בעיסוק, סיכוי מול סיכון, הקדושה, אופן העיסוק)
 • סקירה מפורטת של מערכות הרביה ותפקידיהן, תהליך ההפריה, המחזור הטבעי, ונושאים מעשיים המתקשרים לזה
 • מה לומר לחתן
 • ההקבלה למחזור הטהרה
 • הקדמה נושאים ההלכתים (מה נלמד בקורס, מה וכיצד לומר לחתן)
 • סקירה הלכתית –
 • התנאים לדין נדה דאורייתא
 • הרגשות
 • פרטי דיני כתמים
 • דיני בדיקות
 • עצות לשמירת הטהרה
 • בדיקת מראות – הלכות והנהגות
 • ועוד
 •  
 • הקדמה לנושא (המורכבות, הקשיים, וההתמודדות עימם)
 • מקורות האיסור וחומרתו
 • “בשביל מה זה טוב?”
 • ההתנהלות הזוגית בתקופת ההרחקות
 • כללים ויסודות בהלכות הרחקות
 • הרחקות – סידור ופירוט הלכות והנהגות
 • ההתנהלות בתקופת האירוסין – הלכות והנהגות (כולל היבטים זוגיים)
 • אתגרי זוגיות נפוצים בתקופת האירוסין, ודרכי סיוע
 •  
 • סיכום מעשי מפורט בלשון קלה וברורה (ללימוד קודם)
 • תרגול מעשי של החלק ההלכתי
 • דגשים, הערות ועקרונות להדרכה בנושאים אלו
 • בדיקות רמ”ת – עיקרי הדינים, מה ללמד
 •  
 • הכנת תרשימי עזר
 • הקדמה לחתן (החלקו של הבעל בתהליך, אופן השותפות)
 • מה ללמוד עם החתן
 • פולמוס השבעה נקיים
 • דיני “המתנת פולטת ש”ז”
 • הפסק הטהרה – הלכות, הנהגות ועצות (לכתחילה ובדיעבד)
 • שבעה נקיים – הלכות, הנהגות ועצות
 • יום הטבילה – הלכות, הנהגות ועצות
 •  
 • חשיבות העיסוק בנושא
 • דינים, הנהגות ועצות לתקופה שקודם לנישואין
 • חתונה צנועה – עקרון ומעשה
 • כיצד לנהוג בחילוקי דעות ומתיחויות
 • יום החופה (עד החופה) – דינים, הנהגות ועצות
 • סדר החופה וקידושין – הלכות, הנהגות ועצות
 • חדר ייחוד – הנהגות ועצות
 • דין חדר ייחוד לספרדים
 • אירוע החתונה והנסיעה הביתה – הנהגות ועצות
 • חופת נידה – היחס בהדרכה
 • הלכות שבעת המשתה ושנה ראשונה – מתי וכיצד ללמד
 •  
 • הקדמה לנושא (מדוע ללמד, מתי ללמד)
 • תכנית יוז”ם
 • רשימת כתובות מקצועיות להפניה בנושאים שונים
 • עקרונות מפתח בזוגיות –
 • מה’ אשה לאיש
 • מהי אהבה
 • העבודה הזוגית – סוד הנישואין
 • העבודה הזוגית – תובנות ויסוד ועין טובה
 • הצורך בלמידה ובהתיעצות
 • תובנות יסוד בזוגיות –
 • הבדלים שכיחים בין גברים ונשים
 • שפות האהבה
 • יסוד הקשר – שיתוף רגשי על בסיס יומיומי
 • ‘נתינה מולידה אהבה’ – נתינה וקבלה באופן מקרב
 • חיובי הבעל כלפי אשתו
 • שנה ראשונה – זמן הבנין
 • כלי עבודה ועצות מעשיות
 • מחמאות
 • ביקורת
 • תקשורת
 • שותפות
 • התגברות על השחיקה – ‘שיטת הכוזרי’
 • פתרון קונפליקטים וקבלת החלטות
 • פערים אפשריים בין בני הזוג וההתמודדות עמם (נפשית ומעשית)
 • התמודדות עם חסרונות הזולת
 • התנהלות במקרה שנוצרה פגיעה
 • היגיינה
 •  
 • עקרונות ההדרכה בנושא זה
 • מטרות ההדרכה בנושא זה
 • הקדמות לחתן (הקדושה, החשיבות, חלקי הלימוד, מטבעות הלשון)
 • דחיית הבעיל”מ מליל הכלולות – סקירת הטענות, מענה, ודרך מעשית
 • החלק הרעיוני –
 • חשיבותו (פירוט)
 • היחס לתכנים פסולים (נזקים, הנהגה, האם לשתף את האשה, כיצד לומר לחתן)
 • אופן העברת החלק המחשבתי
 • נקודות עיקריות ללמידה ולשיחה בחלק המחשבתי
 • החלק המעשי –
 • “הצעת הגשה”
 • חמש חששות נפוצים אצל כלות, ודרכי הנהגה לגביהם
 • הלכות, הנהגות ועצות מפורטות על סדר ליל הכלולות מראשיתו ועד סופו
 • כיצד לנהוג אחרי הבעיל”מ (וכיצד יודעים אם נאסרים)
 • כיצד נוודא שהזוג עבר את הבעיל”מ בהצלחה
 • פתרון הבעיות – עקרונות לשיחה בנושא
 • סוגי הבעיות הנפוצות, ודרכי המענה והפתרון
 • מה לומר לחתן מראש לגבי הבעיות
 •  
 • אישות –
 • הקדמה למדריך (חשיבות העיסוק, מתי לעסוק, עקרונות לעיסוק בנושא)
 • רקע כללי, תובנות יסוד, ומענה לשאלות המרכזיות
 • חשיבות השמחה והסיפוק לשני הצדדים, וכיצד לנהוג כשלא מגיעים לשם
 • הדרך הרצויה בהוראת הנהגות הקדושה
 • פירוט ההלכות וההנהגות
 • הריון ולידה –
 • מדוע, מתי וכיצד להדריך
 • פירוט הידע בנושא (בנפרד)
 • תכנון משפחה –
 • כללי יסוד
 • סקירת ההקשרים ההלכתיים
 • מעלת וחשיבות הילודה
 • כללי אצבע במניעת הריון
 • שיקולים הלכתיים בדירוג ההלכתי של אמצעי המניעה
 • סקירה יסודית של אמצעי המניעה השונים: יעילות, אופן הפעולה, יתרונות וחסרונות, יחס הלכתי
 • סיכום ודירוג
 • מה לומר לחתן
 • תזמון הווסת לחתונה –
 • רקע והשלכה מעשית
 • סקירת הדרכים השונות
 • סיכום הקורס –
 • העברת התוכן לחתן (נושאים נדרשים, היקף פגישות מומלץ, אופן סידור הנושאים, מלמידה להדרכה, מה וכיצד לומר, כיצד לוודא שלא החסרתי)
 • אחריות המדריך בהדרכה ובכלל
 • רקע לקראת בחינת הסיכום
 •  

אופן הלמידה

סרטוני וידאו מונגשים, מצגות, קבצים, וליווי אישי

לכל מצטרף: הספר "קדושת הבית" במתנה!

קצב הלמידה

כשלושה חודשים, אך ניתן להאיץ/להאט כרצונך.

 ההשקעה שלך בתוכנית היא 1650 בלבד

רוצה להיות מדריך חתנים מומחה?

תשאיר את הפרטים שלך כאן ונציג יצור איתך קשר

× איך אפשר לעזור לך?